ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัวนายภิรมย์ - บ้านดอนทราย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาฯอบต.ท่าซอม เรื่องรายงานการประชุมสภาฯอบต.ท่าซอม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ต.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาฯอบต.ท่าซอม เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภา อบต.ท่าซอม สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ต.ค. 2563
4 ประขาสัมพันธ์ ประกาศสภาฯอบต.ท่าซอม เรื่องรายงานการประชุมสภาฯอบต.ท่าซอม (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ต.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาฯ อบต.ท่าซอม เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ท่าซอม เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ก.ย. 2563
7 ประขาสัมพันธ์ ประกาศสภาฯอบต.ท่าซอม เรื่องรายงานการประชุมสภาฯอบต.ท่าซอม (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 ส.ค. 2563
8 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ส.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาฯอบต.ท่าซอม เรื่องการกำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ส.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61