ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านพัทธสีมาเป็นอาคารเก็บพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีปลดล็อค ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 มิ.ย. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการบรรจบมาตรวัดน้ำเข้าท่อเมนต์ใหม่ จำนวน 317 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 มิ.ย. 2565
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 มิ.ย. 2565
5 ประกาศ อบต.ท่าซอม รับโอน(ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 มิ.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 พ.ค. 2565
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองชุมเห็ด ถึงสายคลองเขต หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 พ.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 พ.ค. 2565
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบางกอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 พ.ค. 2565
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. 95-023 สายบ้านหนองชุมเห็ด ถึงสายคลองเขต บ้านหนองชุมเห็ด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 พ.ค. 2565
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 พ.ค. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 เม.ย. 2565
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 มี.ค. 2565
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
15 มี.ค. 2565
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.พ. 2565
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 ม.ค. 2565
18 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.ท่าซอม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ม.ค. 2565
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
19 ม.ค. 2565
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ;|2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35