ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์สภาฯ อบต.ท่าซอม เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ส.ค. 2562
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาฯ อบต.ท่าซอม เรื่องรายงานการประชุมสภาฯอบต.ท่าซอม ที่สภาฯมีมติรับรองแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ส.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์สภาฯ อบต.ท่าซอม เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ส.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ก.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์สภาฯ อบต.ท่าซอม เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ก.ค. 2562
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ท่าซอม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 มิ.ย. 2562
8 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 มิ.ย. 2562
9 แผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 มิ.ย. 2562
10 ร้องเรียนร้องทุข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53