ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพ (EMS)หมายเลขทะเบียน กต 6184 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 พ.ย. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.(ปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าบริเวณอาคารสำนักงาน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 พ.ย. 2562
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-002 สายบ้านเสือหึง - บ้านพรุรวบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 พ.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าไพล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 พ.ย. 2562
5 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าซอม (ปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าบริเวณอาคารสำนักงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 พ.ย. 2562
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 พ.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กฉ ๔๘๐๓ นศ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ต.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะหลัง ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ต.ค. 2562
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36