ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาร์ติชั่นผ้า กระจกขัดลาย เสาจบ และขาตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(พาร์ดิชั่น)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 ม.ค. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.2564 ถึง เดือน ธ.ค.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ม.ค. 2565
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ม.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง)จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5
15 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59